Sprungmarken

Servicenavigation

TU Dortmund

Hauptnavigation


Bereichsnavigation

Nebeninhalt


Bachelor Mathematik im SS18


Aufbaumodule
Typ Nummer Veranstaltung Zeit/Raum Name
MAT-204 Proseminar
Ps 011700 Proseminar zu Analysis III (Mathematik, B.Sc.) M/511 Mo 16:00 2h Prof. Dr. Karl Friedrich Siburg
Ps 011701 Proseminar zu Lineare Algebra I/II (Mathematik, B.Sc.) ACHTUNG: Terminänderung !
M/911 Mi 08:00 2h
Dr. Marco Sobiech
Ps 011705 Proseminar Numerik (Mathematik, B.Sc.) M/511 Mi 12:00 2h Prof. Dr. Christian Kreuzer
Ps 011706 Proseminar Numerische Simulation: Proseminar zu Numerik (Mathematik, B.Sc.) M/1011 Do 14:00 2h Prof. Dr. Dmitri Kuzmin
Prof. Dr. Stefan Turek
MAT-205 Stochastik
V 010716 Stochastik I M/E29 Mi 10:00 2h
M/E29 Fr 08:00 2h
Prof. Dr. Michael Voit
MAT-212 MABA:-:2:MAT-212
V 010808 Optimierung HGII/HS3 Do 16:00 2h
M/E29 Fr 14:00 2h
Prof. Dr. Christian Meyer