Sprungmarken

Servicenavigation

TU Dortmund

Hauptnavigation


Bereichsnavigation

Nebeninhalt


Bachelor Mathematik im SS13


Aufbaumodule
Typ Nummer Veranstaltung Zeit/Raum Name
MAT-204 Proseminar
Ps 011700 Proseminar zu Analysis III M/611 Do 12:00 2h Prof. Dr. Karl Friedrich Siburg
Ps 011701 Proseminar zur Linearen Algebra I/II n.V. N. N.
Ps 011705 Proseminar zu Numerik M/1011 Do 14:00 2h Prof. Dr. Stefan Turek
MAT-205 Stochastik
V 010716 Stochastik I M/E29 Mi 10:00 2h
M/E29 Fr 08:00 2h
Prof. Dr. Jeannette Woerner
MAT-211 Algebra
V 010704 Algebra I M/E28 Di 10:00 2h
M/E29 Do 10:00 2h
Prof. Dr. Detlev Hoffmann
MAT-212 MABA:-:2:MAT-212
V 010808 Optimierung M/E29 Do 16:00 2h
M/E29 Fr 14:00 2h
Prof. Dr. Christoph Buchheim